امروز: چهارشنبه، ۰۳ امرداد ۱۴۰۳

اولین و بزرگترین مرکز چاپ اختصاصی فاکتور در خاورمیانه

.برای دانلود لیست قیمت اینجا کلیک کنید

# نام محصول قیمت
1 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون مات (فوری 1 روزه) 100 تایی 3,200,000
2 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون براق (فوری 1 روزه) 100 تایی 3,200,000
3 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون متالیک (فوری 1 روزه) 100 تایی 4,200,000
4 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون صدفی (فوری 1روزه) 100 تایی 4,200,000
5 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون براق (فوری 1 روزه) 250 تایی 7,200,000
6 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون مات (فوری 1 روزه) 250 تایی 7,200,000
7 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون متالیک (فوری 1 روزه) 250 تایی 9,200,000
8 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون صدفی (فوری 1روزه) 250 تایی 9,200,000
9 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون مات (فوری 1 روزه) 500 تایی 12,000,000
10 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون براق (فوری 1 روزه) 500 تایی 12,000,000
11 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون متالیک (فوری 1 روزه) 500 تایی 16,000,000
12 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون صدفی (فوری 1روزه) 500 تایی 16,000,000
13 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون مات (فوری 1 روزه) 1000 تایی 21,000,000
14 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون براق (فوری 1 روزه) 1000 تایی 21,000,000
15 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون متالیک (فوری 1 روزه) 1000 تایی 29,000,000
16 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون صدفی (فوری 1روزه) 1000 تایی 29,000,000