امروز: دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

اولین و بزرگترین مرکز چاپ اختصاصی فاکتور در خاورمیانه

.برای دانلود لیست قیمت اینجا کلیک کنید

# نام محصول قیمت
1 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون مات (فوری 1 روزه) 100 تایی 3,000,000
2 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون براق (فوری 1 روزه) 100 تایی 3,000,000
3 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون متالیک (فوری 1 روزه) 100 تایی 3,600,000
4 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون صدفی (فوری 1روزه) 100 تایی 3,600,000
5 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون براق (فوری 1 روزه) 250 تایی 6,200,000
6 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون مات (فوری 1 روزه) 250 تایی 6,200,000
7 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون متالیک (فوری 1 روزه) 250 تایی 7,400,000
8 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون صدفی (فوری 1روزه) 250 تایی 7,400,000
9 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون مات (فوری 1 روزه) 500 تایی 9,800,000
10 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون براق (فوری 1 روزه) 500 تایی 9,800,000
11 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون متالیک (فوری 1 روزه) 500 تایی 13,100,000
12 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون صدفی (فوری 1روزه) 500 تایی 13,100,000
13 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون مات (فوری 1 روزه) 1000 تایی 18,400,000
14 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون براق (فوری 1 روزه) 1000 تایی 18,400,000
15 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون متالیک (فوری 1 روزه) 1000 تایی 23,500,000
16 چاپ کارت ویزیت PVC ضخامت 760 میکرون صدفی (فوری 1روزه) 1000 تایی 23,500,000