گارانتی چاپ

درمحصولات عمومی خطاها و اشتباهات ازجانب اپراتورها و یا مشکلات دستگاه های چاپ اجتناب ناپذیر است.
مجتمع چاپ مهیار درراستای اطمینان مشتریان از چاپ مجدد این محصولات سال ها پیش اقدام به گارانتی چاپ درمحصولات عمومی نموده است.

گارانتی چاپ منوط به مطابقت سفارش شما با دستورالعمل خواهد بود لذا خواهشمند است دستورالعمل راهنمای سفارشات را به دقت مطالعه فرمایید.
بدیهی است هر گونه خسارت ناشی از عدم رعایت دستورالعمل جهت ثبت سفارش فقط متوجه سفارش دهنده بوده و مجتمع چاپ مهیار در این زمینه مسئولیتی را نمی پذیرد. همچنین به دلیل حجم بالای سفارشات در زمان دریافت سفارش، این گونه فرض می شود که سفارش دهنده دستورالعمل طراحی چاپ فاکتور را در نظر گرفته و بنابراین هیچگونه نظارت و تغییری در فایل ارسالی شما انجام نمی گردد.
کلیه هزینه های جانبی از جمله هزینه ی پیک ، باربری و… به عهده مجتمع نمی باشد، لذا هنگام تحویل سفارش دقت فرمایید.
توجه نمائید که در صورت مشاهده مشکلات چاپی در سفارش خود که شامـل گارانتی مجتمـع می شود، میبایست پس از همـاهنگی با مسئـول واحد گارانتی و مطرح کردن مشکل خود ، تعدادی از سفارش خود را به آدرس پست مجتمع ارسال نمائید، سفارش شما بررسی شده و اگر ایراد ازسمت مجتمع باشد کار مجـددا برای چاپ ارسال میشود.