ارسال رایگان به شهرستان

مشتریان می توانند در سراسر کشور سفارش خود را از باربری یا پیک مورد نظر خود، دریافت نمایند.
لازم به ذکر است که این مجتمع با کلیه باربری ها و مراکز حمل و نقل در مراکز استان ها، همکاری می نماید و ارسال بار تا باربری با باربری هایی که با مجتمع چاپ مهیار قرارداد دارند رایگان است.