موقعیت ما

میدان بهارستان ، خیابان ملت – برج بهارستان طبقه ۱- واحد ۴ تلفن : ۳۳۹۸۵۰۹۳- ۳۳۹۸۰۱۰۴- ۳۳۱۱۹۶۷۴- ۳۳۱۱۹۴۰۱
چهاردانگه – خیابان زارع – مجتمع سجاد پلاک ۱ تلفن: ۵۵۲۸۳۱۷۸

مدیران مجتمع


مهدی کاظمی مهیاری - مدیریت

مهدی کاظمی مهیاری - مدیریت

توضیحات

احسان مجد - مدیر فروش

احسان مجد - مدیر فروش

توضیحات

سیاوش تروتن - مدیر بازاریابی

سیاوش تروتن - مدیر بازاریابی

توضیحات

سید مرتضی یحیی زاده - مدیر شعبه شهریار

سید مرتضی یحیی زاده - مدیر شعبه شهریار

توضیحات

خانم حسینی - مدیر روابط عمومی

خانم حسینی - مدیر روابط عمومی

توضیحات

خانم قاسمی - مدیر مالی

خانم قاسمی - مدیر مالی

توضیحات

خانم کربلایی - مدیر طراحی و گرافیک

خانم کربلایی - مدیر طراحی و گرافیک

توضیحات

خانم نظام الدین - مسئول امور شهرستان ها

خانم نظام الدین - مسئول امور شهرستان ها

توضیحات

با ما در تماس باشید